Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Εκδρομή στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου

Ας κάνουμε μια βόλτα στα νησάκια
που κρύβουν
υπέροχη ζωή!!
Πλάσματα της θάλασσας!!
Πλάσματα της φύσης!!
Πλάσματα του Πολιτισμού!1
Αξίζει να τα γνωρίζουμε1!